FÖRENINGEN

FÖRENINGEN

Entomologiska Sällskapet i Lund
c/o Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 LUND

Telefon
+46 (0)702-68 70 67 (Mikael Sörensson, ordförande)

Bankgiro
5476-0954

Medlemsavgift
125:-/år (fr.o.m 2013, Tidskriften FaZett ingår i årsavgiften).
50:-/år för ungdom under 26 år.
25:-/år för familjemedlem/stödmedlem (utan FaZett).

OBS! Glöm inte ange ert namn och adress vid inbetalningen.

Verksamhet
Möteslokal: Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund (Hörsalen i foajén).
Allmänna möten med föredrag, observationer, demonstrationer och gemensam eftersits sker vanligen sista fredagen i månaden under september-november samt januari-april.

Exkursion till någon spännande lokal sker gemensamt en gång på försommaren.

Insektscirkeln träffas för informella möten med insekter som tema varannan torsdag på Ekologihuset (insektsbestämning, smärre föredrag, meddelanden, tips om litteratur, beställning av material/utrustning mm). Cirkeln ligger för tillfället nere, men för info kontakta Andreas Nord <andreas.nord@biol.lu.se>.

Publikation
Tidskriften FaZett utkommer med två nummer per år.

Huvudredaktör: Anders Ohlsson, Södra vägen 13, 223 58 Lund (andersohlsson2@gmail.com; tel. 046-151215).
Biträdande redaktör: Mikael Sörensson (mikael.sorensson@biol.lu.se).

Andra publikationer utges oregelbundet; se vidare hemsidan [www.esil.se]

Historia
Entomologiska Sällskapet i Lund startades 1903 och är landets nästäldsta entomologiska förening. Sällskapet är öppet för alla, oavsett ålder och erfarenhet. Dess syfte är att uppmuntra, stödja och befordra intresset för insekter (inkl. spindeldjur). Detta sker genom möten, exkursioner, publikationer och utdelande av stipendier. Sällskapet huserade länge på Zoologiska Institutionen men är sedan 2012 stationerat på Ekologihuset. Det har f.n. ungefär 250 medlemmar, proffs och amatörer i skön blandning. Många kända entomologer har aktivt tagit del i verksamheten, bl.a. Simon Bengtsson, Nils Alarik Kemner, Kjell Ander, Carl H. Lindroth, Hugo Andersson, Bengt-Olof Landin, Ingvar Svensson och Per Douwes. Allmänhetens ökade intresse för insekter och småkryp gör att Sällskapet ser med tillförsikt på sin fortsatta verksamhet i det tjugoförsta århundradet.

Mycket välkommen att bli medlem!

Läs mer
:: Styrelse
Visa nuvarande styrelsen i ESIL

:: Program
Hösten 2016

:: Mötesprotokoll 

2016-04-29
2016-04-01
2016-03-04
2016-01-29

2015-11-27
2015-10-23
2015-09-25
2015-04-24
2015-03-27
2015-02-27
2015-01-30 Mötet inställt

2014-11-28
2014-10-23
2014-09-26
2014-04-25
2014-03-28
2014-02-28
2014-01-31

2013-11-29
2013-10-25
2013-09-27
2013-04-26
2013-04-05
2013-03-01
2013-01-25

2012-11-30
2012-10-26
2012-09-28
2012-04-27
2012-03-30
2012-03-02
2012-01-20

2011-11-25
2011-10-28
2011-09-30
2011-04-29
2011-03-25
2011-02-18
2011-01-28

2010-11-19
2010-10-29
2010-09-24
2010-04-23
2010-03-26
2010-02-26
2010-01-29

2009-11-27
2009-10-30
2009-09-25
2009-04-24
2009-03-27
2009-02-27
2009-01-30

2008-11-20
2008-10-31
2008-09-26
2008-04-24
2008-03-27
2008-02-28
2008-01-31

2007-11-29
2007-10-25
2007-09-27
2007-04-27
2007-03-30
2007-02-23
2007-01-26

2006-11-24
2006-10-27
2006-09-29
2006-04-28
2006-03-31
2006-02-24
2006-01-27

2005-11-25
2005-10-28
2005-09-30
2005-05-06
2005-03-18
2005-02-25
2005-01-28

2004-11-26
2004-10-29
2004-09-24
2004-04-23
2004-03-26
2004-02-20
2004-01-30

2003-11-28
2003-10-31
2003-09-26
2003-04-25
2003-03-28
2003-02-28
2003-01-31