SKÅNELISTAN

SKÅNELISTAN

Skåska storfjärilar reviderad minneslista för rapportvårda arter för 2003 och tillsvidare.

Rapportera

– Nya skånska arter
– Samtliga immigranter
– Arter som numera anses försvunna
– Ditt tidigaste vårfynd / senaste höstfynd
– Listade arter

Asterisk anger nytillkomna arter.

Bokstavsbeteckningar anger rödlistade arter enligt de nya kategorierna:

CR (Critically Endangered) = akut hotad
EN (Endangered) = starkt hotad
VU (Vulnerable) = sårbar
NT (Near Threatened) = missgynnad
DD (Data Deficient) = kunskapsbrist

För att kunna läsa listan behövs Adobe Acrobat Reader som finns att ladda ner på nedanstående länk.

get_adobe_reader

Dokument
:: Ladda hem
» Skånelistan