Nuvarande styrelse

STYRELSE

Ordförande: Mikael Sörensson

Sekreterare: Thomas Jonasson

Kassör: Karin Johnson

Ledamöter: Richard Lövgren, Linda Strand, Bertil Hallmer och Magnus Persson