START

Höstprogram 2016

Nytt program för hösten 2016 (Program)

Ny bok presenterar Skånes dagfjärilar

bok1   bok2

Under 2001 – 2010 genomförde Entomologiska Sällskapet i Lund en dagfjärilsinventering i Skåne. I boken presenteras resultatet av inventeringen med arttexter, utbredningskartor och foton. Detta försök till kartläggning av de skånska dagfjärilarna är unik i sitt slag då inget liknande tidigare gjorts.
Under 1900-talet har nio arter försvunnit och två arter tillkommit. Inventeringen påvisar tydliga tendenser att flertalet av de dagfjärilsarter som lever på ängs- och hagmarker kraftigt minskar i landskapet. Anledningen till detta är att dessa biotoper förändrats genom skogsplantering, igenväxning, övergödning och för kraftigt bete.
Knappt tjugo arter som är anpassade till kultur- och skogsmiljöer tycks klara sig bra.

Format: 170 x 240 mm, hårdpärm
Omfång: 168 sidor i 4-färg

Boken kan köpas direkt vid Entomologiska Sällskapets sammankomster och kostar då 200 kr. Vid utskick tillkommer 60 kr för porto och emballage. Inbetalning görs till Entomologiska Sällskapets bankgiro 5476-0954. Märk inbetalningen ”Dagfjärilar”.
Glöm ej skriva ert namn och adress.

Faunaväkteri

För att kunna bevara hotade insekter krävs kunskap om var de finns och om dess population ökar eller minskar. Som Faunaväktare följer du dina väkteriarters utveckling från år till år genom upprepade besök på en eller flera lokaler. I sin enklaste form räcker det med att besöka en lokal per år och se om den aktuella arten finns där eller inte. Läs mer om faunaväkteri här
http://www.artportalen.slu.se/faunavaktare.asp

Är du intresserad av att vara med och väkta en art i Skåne, eller vill få tips om lämpliga arter och lokaler kontakta Magnus Persson (magnus.persson@tvrl.lth.se), som är ESILs koordinator för faunaväkteriet i Skåne.

Bilder till nya generationens FaZett?

fazett_coverVi vill ha dina bilder!
Vill du ha dina foton publicerade i den nya generationens FaZett är du mycket välkommen att skicka in dina bilder till:

Webmaster: Richard Lövgren

(OBS! Vi garanterar inte att era bilder kommer med, beroende på mängden material som skickas in!)

ESILs broderade klubbmärke

emblem_smØ70mm stort
40 kr (inkl porto)
Betalas in på BG 5476-0954

(Glöm inte ange ert namn och adress vid inbetalningen)

Webmaster: Richard Lövgren
© Copyright Entomologiska Sällskapet i Lund

 

ÄR DU MEDLEM?

Är du intresserad av insekter?
Ta då tillfället i akt och bli medlem i Entomologiska Sällskapet i Lund.
Vi ger ut en tidskrift 2 ggr/år

125:-/år (from 2013) Inkluderar prenumeration på tidskriften FaZett
25:-/år för familjemedlem / stödmedlem
(Endast 1 ex av tidskriften FaZett / familj)
50:-/år för ungdom under 26 år

För mer information gå vidare in under FÖRENINGEN.

Senaste

22 September 2016
– ESIL publicerar sina nya hemsida

21 September 2016
– Lagt ut Höstens program för 2016 Program