2013-10-25 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 25 Oktober 2013

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2013-10-25 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 34 närvarande (se gästbok) välkomna till höstens första allmänna möte och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  FÖRENINGSINFORMATION 

  • 2.1. Vårens/försommarens exkursion planeras till Örby ängar
  • 2.2. Nästa häfte av vår tidskrift FaZett är under produktion och beräknas utges före jul. Vi behöver fortfarande bidrag i form av manuskript och insektbilder.
  • 2.3. Sällskapets stipendier för 2014 är under utlysning. Sista ansökningsdag är 1 februari 2014. Beräknat utdelningsbelopp är ca 20 000 kronor.
  • 2.4. Vår ende kvarvarande ständige ledamot, professor Per Brinck i Lund, avled den 6 oktober. Han var den siste i livet av den gyllene fyrtiotalsgenerationen av entomologer fostrade på gamla Zoologen i Lund. Även om Brincks favoritdjur var virvelbaggar, familjen Gyrinidae, över vilka han publicerade större revisioner, var han en akademisk mångsysslare och entreprenör av kaliber, med djupa intressen i så vitt skilda organismgrupper som bäcksländor, loppor och löss. Hans rastlösa karaktär och visionära ledarskap avspeglade sig inte bara i den senare uppbyggnaden av det lundensiska ekologiämnet utan tog sig uttryck i en närmast pojkaktig iver att se världen, och han var utan tvekan en av de mest beresta svenska nittonhundratalsentomologerna. Han organiserade bl.a. den framgångsrika lundensiska sydafrikaexpedition av år 1950-51, som resulterade i 15 digra volymer om djur, natur och insekter, och vars insamlade material än idag fortfarande bearbetas av specialister. En populär reseberättelse, ‘Bland bergsandar och ökenfolk’, publicerades år 1953. Per Brinck blev som nittonåring medlem i Entomologiska Sällskapet år 1938, under Kemners ordförandetid. År 1948 övertog han sekreterarposten efter Kjell Ander (och betalade samtidigt in 20 årsavgifter à 8 kronor för ett ‘ständigt ledamotskap’), vilken han behöll till 1958 då han blev professor (varefter Bengt-Olof Landin övertog sekreterarposten). Bland hans hundratals publikationer märks inte minst volymerna om löss och om bäcksländor för serien Svensk Insektfauna. Bäcksländorna var f.ö. föremål för hans doktorsavhandling år 1949. Per Brincks många intressen manifesterade sig inte bara i zoologiska samlingar utan även i kultur och etnografika, t.ex. tyger från främmande länder. Han innehade även en förnäm samling äldre litteratur över insekter och naturalhistoria. Vi hedrar hans minne med en tyst minut.

§ 3  MEDDELANDEN

Vår koordinator för faunaväkteriet, Peter Rolfson, beskrev läget för detsamma, informerade om de ganska få som hittills anmält intresse, och uppmanade de närvarande till större engagemang. Ersättning för utlägg i samband med resa utgår enligt statligt traktamente, och det finns ganska mycket medel i potten.

§ 4  Ordf. lämnade därefter ordet till dagens föredragshållare och värd, Christer Hansson, intendent för det Entomologiska Muséet och Roy Danielssons efterträdare på posten. De stora, varierade och internationellt ryktbara insektssamlingarna, uppbyggda under 300 års entomologisk verksamhet och Nordens största, har sedan år 2012 funnit ett nytt hem i källaren på Ekologihuset, det sjätte i ordningen totalt. Christer inledde med att teckna muséets historia fram till flytten förra året. Han berättade hur flytten gått till och hur samlingarna organiserats i sitt nya ‘hem’. Särskilt framhävdes det nya compactussystemet, ett mekaniserat system med flyttbara hyllsektioner på vagnar, vari huvudsamlingen av insekter nu finns inordnad. Organisation av personal och tjänster berördes, liksom aktuella arbetsuppgifter. För närvarande går all tid för de sex anställda åt till att reorganisera samlingarna i sex sektioner: huvudsamlingen, historiska samlingar, referens-, preparat-, sprit- och typsamlingar. In- och utlåning av material är omfattande och global. Accession av nytt material sker kontinuerligt, och bara under 2013 har tre större samlingar om i allt ca 100 000 exemplar tillvaratagits för temporär placering i ‘väntrummet’ på tredje våningen. Dessa kommer att insorteras i huvudsamlingen. Omkring 3,5 miljoner insekter av totalt sett beräknade 10 miljoner finns nu inlagda i en databas; varav ca 1,5 miljoner skalbaggar (50/50 delar svenskt/utländskt material). Stora mängder med obestämt material återstår att bearbeta. Efter föredraget besvarade den nyblivne intendenten en kaskad av frågor från en ivrig och entusiastisk publik, varefter Christer avtackades med en varm applåd.

§ 5  Ordf. Mikael Sörensson förklarade sammanträdet avslutat, varefter vidtog visning av de nya lokalerna i grupper om ca 15 personer. Under tiden serverades traditionsenlig fika för övriga väntande.

Lund som ovan

Mikael Sörensen, t.f. sekreterare