FaZett 2014

FaZett 2014

Vol 27:1
Hammer, N.: The Purple Emperor Apatura iris (L.) population southwest of Krankesjön in Skåne 2007 – 2013
Sörensson, M., Bergström, C. & Lind, H.: Parasitflugan Compsilura concinnata (Meigen) kläckt ur videfuks Nympalis xanthomelas (Denis & Schiffermüller) (Diptera: Tachinidae)
Ohlsson, A.: Storfjärilar i Skåne 2013

Vol 27:2
Gertsson, C.-A.: Hortensiasköldlus Pulvinaria hydrangeae Steinweden, en ny invasiv insekt funnen i Skåne (Hem. Coccoidea)
Hallmer, B.: Europas aurorafjärilsarter – fem säkra vårtecken!
Barr, O.: En andra undersökning av insektsfaunan i fågelbon i Axelvold, Skåne 2013
Fyndhörnan
Persson, M.: Intressanta flugfynd under 2013 och 2014 (Diptera)
Läsarnas bilder
Gertsson, C-A. & Winde, I.: Nytt anmärkningsvärt fynd av ungersk gransköldlus Physokermes inopinatus Danzig & Korzár i Skåne (Hem. Coccoidea)
Johnson, K.: Murarbin Osmia spp. (Hym. Megachilidae) och insekter associerade med deras bon