FaZett 2004

FaZett 2004

Vol 17:1
Ohlsson, A. & Wedelin, M.: Storfjärilar i Skåne 2003
Upprop
Hallmer, B.: Tryfjärilen, Limenitis camilla (L.), åter tagen i Skåne
Sällskapets tygmärke till salu

Vol 17:2
Jonasson, T.: Sparrisbaggarna i Skåne – en lägesrapport
Larsson, P.G.: Insektsskådning sommaren 2003
Östrand, F.: Intressanta fynd av blomflugor (Diptera: Syrphidae) i Sydsverige
Lundberg, S. & M. Sörensson.: Förgätmigejvivel Ceutorhynchus euphorbiae Bris. – en efterlysning!
Sörensson, M.: Några iakttagelser av rostsmalbi Lasioglossum xanthopus (Kirby) i Skåne
Jonsson, L.J.: Dvärgspindeln Baryphyma pratense funnen i Sverige
Larsson, P.G.: Insektsobservationer sommaren 2004
Sörensson, M. & S. Persson.: Dvärglöpare Tachyura parvula (Dej.) i Skåne
Ny inventeringsrapport