FaZett 2001

FaZett 2001

Vol 14:1
Ohlsson, A. & Wedelin, M.: Storfjärilar i Skåne 2000
Ohlsson, A. & Wedelin, M.: Dagfjärilsinventeringen i SKåne 2001
Ljungberg, H.: Om ett avvikande habitatval för jordlöparen Trichocellus cognatus (Gyll.) i Sydsverige (Col: Carabidae)

Vol 14:2
Abelson, B.: Några intressanta fynd av dyngbaggar (Coleoptera, Scarabaeidae)
Ohlsson, A.: Två goda ”tomtarter”
Östrand, F.: Anmärkningsvärda fynd av blomflugor (Dipt. Syrphidae) från södra och mellersta Sverige
Ohlsson,A. & Wedelin, M.: Entomologiska Sällskapets dagfjärilsinventering 2001
Sörensson, M.: Nya svenska gaddstekelfynd
Abelson, B.: Ett småländskt inlandsfynd av kortvingen Ocypus pedator (Grav.) (Coleoptera, Staphylinidae)