FaZett 1995

FaZett 1995

Vol 8:1
Ohlsson, A.: Rödbrunt bandfly (Noctua interjecta Hb.) – en art på frammarsch
Rapportera fynd av skånska storfjärilar
Upprop
Hallmer, B.: Grönfläckig kålfjäril och rödgul höfjäril längs Skånes sydkust
Ljungberg, H.: Notiser om jordlöpare

Vol 8:2
Bengtsson, B.Å.: Expedition till Sierra Leone
Sveriges högsta myrstack?
Högmo, O. & Östrand, F.: Nya blomflugor (Diptera: Syrphidae) från Blekinge och Öland
Zootisfynd