FaZett 1994

FaZett 1994

Vol 7:1
Hansson, C.: Entomologiska Muséet i Lund
Ny litteratur
Till salu – mikroskop
Nodmar, O.: En resa i Lettland
In Memoriam – Lars Brundin

Vol 7:2
Ljungberg, H.: En nygammal svensk jordlöpare (Col: Carabidae)
Douwes, P.: En mosses pånyttfödelse
Dufberg, A.: Skalbaggsåret 1993
Sandberg, N.: Åkervindesvärmare sensommaren 92
Prytz, P.: Skånska flugfynd
Sandberg, N.: Migration av amiralfjäril
Stadgar för Entomologiska Sällskapet i Lund